Civieltechnisch Advies & Management

 

InVra Plus

Kwaliteitscontrole

In ons laboratorium kunnen wij tal van onderzoeken betreffende de weg- en waterbouw uitvoeren. Middels een speciale machine kunnen wij de schuimkarakteristieken van bitumen bepalen voor het maken van mengsels met schuimbitumen. Vervolgens kunnen wij de schuimbitumen met verschillende materialen mengen en hiervoor een volledig (voor)onderzoek uitvoeren.


Naast het uitvoeren van (voor)onderzoeken kunnen we verschillende controles uitvoeren tijdens de uitvoering van projecten. Hierbij is te denken aan verdichtingsgraden van zand, puinbanen en asfalt als ook het bepalen van eigenschappen van klei. Met behulp van ons meetinstrument Troxler kunnen we direct in het werk dichtheidswaarden meten van zandbanen, puinbanen en asfalt. Zo is eenvoudig te controleren of voldoende walsgangen en daarmee goede verdichting heeft plaatsgevonden.

 

Voor het onderzoek naar bestaande verhardingen en funderingen beschikken we over een asfalt boorwagen, hiermee kunnen we verschillende parameters bepalen voor herontwerp of reconstructie. Denk hierbij aan teerhoudendheid van asfalt, diktes van asfaltlagen en funderingslagen en samenstelling van funderingslagen.

Hoofdmenu