Civieltechnisch Advies & Management

 

InVra Plus

Vergunningenmanagement


Geen bouwproject zonder vergunningen. En omgekeerd: zonder vergunningen géén bouwproject. Vergunningen van de rijksoverheid, provincies, gemeentes en waterschappen zijn voorwaardelijk voor de start van elk infrastructureel of civieltechnisch project.

Het 'managen' van de diverse, benodigde vergunningen is een vak apart. In het ergste geval kunnen de bouwwerkzaamheden niet van start gaan, of als ze al wel van start waren gegaan, zelfs worden stilgelegd. Dat leidt tot vertraging van de planning en veel extra kosten. InVra plus weet welke vergunningen nodig zijn voor welke projecten en hoe ze aangevraagd moeten worden. Bovendien houden we in onze planning al rekening met de doorlooptijd van de bijbehorende beslissingsprocedures, zodat er later geen onvoorziene vertragingen in de bouwplanning kunnen ontstaan.


Door het beheer van de projectvergunningen uit te besteden, kunt u zich als opdrachtgever volledig concentreren op uw kerntaken, zonder dat de voortgang van het bouwproject in het geding komt.

Hoofdmenu