De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Dit e-mail bericht bevat informatie van vertrouwelijke aard. Verstrekking aan en/of gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u dit e-mail bericht ten onrechte ontvangt, verzoekt de afzender u om deze hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Er geldt geen garantie dat gebruik van e-mail veilig is of dat gebruik van e-mail geschiedt zonder enige fout. InVra plus is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van dit e-mail bericht, welke fout of gebrek kan optreden als gevolg van het gebruik van e-mail.

The information in this e-mail message (including any information contained in attachments hereto) is intended only for use of the addressee. This e-mail message contains confidential or privileged information. If you receive this e-mail message unintentionally, please notify the sender immediately and then delete this message. E-mail transmission is not guaranteed to be secured or error free. The sender is in no way liable for any errors or omissions in the content of this e-mail message, which may arise as a result of e-mail transmission.