Civieltechnisch Advies & Management

 

InVra Plus

InVra plus ontwikkelt duurzame funderingsmaterialen

BCTR®; Bitumen Cement Treated Renewables

 

 

Schuimbitumen

De afgelopen jaren heeft InVra plus veel geïnvesteerd in en geëxperimenteerd met de toepassingsmogelijkheden van schuimbitumen. Schuimbitumenmengsels kunnen op laboratoriumschaal bij InVra plus worden gemaakt, en op grote schaal worden geproduceerd door MMT.

 

Concluderend uit een groot aantal proefnemingen kan worden gesteld dat met schuimbitumen gebonden mengsels uitstekende mechanische eigenschappen bezitten. De toepassingsmogelijkheden zijn dan ook legio, waarbij met name hoogwaardige funderingen van wegen en vervanging van warm geproduceerde onderlagen asfalt door koud geproduceerde schuimbitumen gebonden mengsels de voornaamste zijn. Onze ingenieurs zijn in staat om dit soort constructies door te rekenen met als basis de verkregen informatie uit jarenlang onderzoek en pilotprojecten.

 

Nederland is een land van recycling. We recyclen ons afval steeds meer, waarbij de reststromen afval die niet gerecycled (kunnen) worden, omgezet worden in energie door middel van verbranding in afvalenergiecentrales (AEC’s). De reststromen die uit de verbranding voortkomen in de vorm van ketelassen, bodemassen etc. worden na bewerking steeds vaker ingezet als secundaire grondstoffen voor de bouw- en wegenbouwindustrie.

Recycling vanuit de bouw- en wegenbouw vrijkomende afvalstromen vinden na bewerking en/of opwerking hun toepassing als secundaire bouwstof in bijvoorbeeld de asfaltindustrie, de betonindustrie en in ophogingen en fundaties voor wegen. InVra plus zoekt naar hoogwaardige toepassingen van deze secundaire bouwstoffen (renewables) onder de productverzamelnaam Bitumen Cement Treated Renewables, kortweg BCTR®.

Hoofdmenu