Civieltechnisch Advies & Management

 

InVra Plus

DUURZAAM ONTWERPEN

 

Nederlandse gemeenten streven er naar om in 2015 100% duurzaam in te kopen. InVra plus is al enkele jaren bezig om duurzame ontwerpen te maken waarbij gekeken wordt naar de belasting op het milieu. Zo zijn verschillende houten bruggen ontworpen die van accoya hout gemaakt zijn. In de levensduur van de brug kunnen drie nieuwe bomen tot volwaardige boom uitgroeien. Ook onze rioolontwerpen zijn herkenbaar door hun eenvoud. We proberen om zo min mogelijk pompputten toe te passen en daar waar mogelijk het water te laten infiltreren of af te voeren naar open water. We kijken in gebieden met gemengde rioolstelsels naar de mogelijkheden voor het afkoppelen van hemelwater. Ook schrijven we materialen voor die weinig onderhoud nodig hebben. Om goed op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen nodigen wij leveranciers uit om een bedrijfspresentatie te geven en daar waar mogelijk zal InVra plus het Cradle to Cradle principe bij nieuwe ontwerpen toepassen.


Het Cradle to Cradle concept is een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen, uitgebracht in een boek van William McDonough en Michael Braungart 'Cradle-to-Cradle: Remaking the Way We Make Things'.

 

Wat is het Cradle to Cradle principe?

De kern van Cradle to Cradle principe ligt in het concept; afval is voedsel. Alle gebruikte materialen zouden na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Hierbij zou geen kwaliteitsverlies mogen zijn en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn. Deze kringloop is dan compleet.... en afval is voedsel.
Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar noden voorziet, zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie te beperken. Het Cradle-to-Cradle (C2C) principe gaat verder en wil voorzien in onze eigen noden, maar ook de toekomstige generaties van meer mogelijkheden voorzien. Het motto daarbij is probeer goed te zijn in plaats van minder slecht!


De drie basisregels van Cradle to Cradle principe zijn:

Afval = voedsel

Zon is de energiebron

Respect voor Diversiteit

 

"De industrie moet ecosystemen - het biologische metabolisme van de natuur - beschermen en verrijken. Tegelijkertijd moet zij een veilig, productief technisch metabolisme in stand houden voor hoogwaardig gebruik en de circulatie van minerale, synthetische en andere materialen."


Bron: MBDC

Hoofdmenu