Civieltechnisch Advies & Management

 

Amoveren traverse Station Zwolle

In de categorie Projectmanagement Rail .

Opdrachtgever: ProRail
Opdracht: Het opstellen van het bestek voor demontage van de traverse in Zwolle
Locatie: Station Zwolle
Specifieke kenmerken:

Het voorbereiden en begeleiden van het amoveren van de traverse op het Station Zwolle. 

Uitdagingen: Treinvrije periodes die elkaar opvolgen voor meerdere sporen
Praktische oplossing: Faseringen inrichten zodat rekening wordt gehouden met treinverkeer en reizigers
Werkzaamheden: V&G Plan Ontwerp
Plan Veilige Transfer Ontwerp
Plan Veilige Berijdbaarheid Ontwerp
RAW-bestek
Faseringstekeningen
Vergunningen
Kostenraming
Ondersteuning bij aanbesteding
Uitvoeringsbegeleiding
Project periode: 2014 - 2015
Bijzonderheden: De traverse gaat over een groot aantal sporen heen. Tijdens het uithijsen van het spoor was er een continue wisseling van het buitendienststellen van sporen. Dit met als doel zoveel als mogelijk handhaven van de reguliere dienstregeling.
Grote Incidentele Ontrekking (GIO) van in totaal circa 84 uur.
Betrokken partijen:

ProRail

 

 


Terug naar het overzicht

Hoofdmenu