Civieltechnisch Advies & Management

 

Blauwestad

In de categorie Projectmanagement Civiel .
Opdrachtgever: Projectbureau Blauwestad
Opdracht: Ontwerp en realiseer Blauwestad: transformeer een agrarisch gebied in een woon-, natuur- en recreatiegebied. Een nieuw aan te leggen meer, de aanleg van woningbouwlocaties en de realisatie van  natuurgebieden. Natuur en recreatie worden ontsloten met vaarverbindingen, wegen, fiets- en wandelpaden.
Locatie: Gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten, later samengegaan in gemeente Oldambt (Oost Groningen)
Specifieke kenmerken: Omvang projectgebied 1800 hectare
Omvang meer 800 hectare
Omvang woningbouwlocaties 150 hectare (ten behoeve van ca. 1500 woningen)
Omvang natuurgebied ca. 850 hectare
Uitdagingen: Binnen gestelde tijd en budget met het aantal belanghebbenden en de verschillende contractpartijen van idee tot realisatie te komen.
Praktische oplossing: Het project opknippen in behapbare deelprojecten. Per project een kartrekker toewijzen.
Proceduretijden bewaken middels ons eigen ontwikkelde VIS systeem (Vergunningen Informatie Systeem). Op alle deelprojecten risicomanagement toepassen. Gebruik maken van projectmanagers met realisatie ervaring.
Werkzaamheden: Coördinatie en begeleiding civiel technische werken
Projectleiding civiel
Ondersteuning procedures Ruimtelijke Ordening
Vergunningen
Risicomanagement
Civieltechnisch vertalen van stedenbouwkundige tekeningen en het doorrekenen van kosten
Optimalisatie van ontwerpen en alternatieven uitwerken
Bewaken van planning en fasering
Maken van civieltechnische schetsontwerpen en voorontwerpen
Coördineren ingenieursbureau definitief ontwerp en bestek en tekeningen
Ontwerp vaarverbinding Winschoterdiep (optimalisatie, alternatief ontwerp en haalbaarheidsstudie)
Ontwerp noordelijke vaarverbinding (optimalisatie, alternatief ontwerp en haalbaarheidsstudie)
Integreren uitbreiding Het Wold inclusief vaarverbindingen
Waterkwaliteitscoördinator (projectleider inclusief samensteller programma van eisen realisatie om de waterkwaliteit te garanderen)
Waterkwaliteitsmaatregelen en initiatiefnemer waterkwaliteitsoverleg.
Projectleider bruggen Blauwestad (houten bruggen)
Projectleider civieltechnisch ontwerp en realisatie woongebieden
Landmeetkundige werkzaamheden
Project periode: 2001 t/m 2010
Bijzonderheden: In totaal is er 4.5 miljoen m3 grondverzet gepleegd. In 3 jaar tijd is een compleet nieuw meer aangelegd inclusief het aanpassen van de bestaande infrastructuur en watervulling zonder dat er onoverkomelijke problemen zijn ontstaan tussen aannemer, ingenieursbureau en opdrachtgever. Ook de handhavers hoefden niet op te treden. Alles is binnen de budgetten en begrotingen gerealiseerd. Er hebben zich geen overschrijdingen voorgedaan. Daarbij was een belangrijke rol weggelegd voor het risicomanagement systeem van InVra plus, dat garant staat voor een scherpe budgetbewaking. Het project is compleet uitgevoerd met een gesloten grondbalans.


Terug naar het overzicht

Hoofdmenu