Civieltechnisch Advies & Management

 

Bluswater- en bereikbaarheidsvoorzieningen

In de categorie Projectmanagement Rail .

Opdrachtgever: ProRail
Opdracht: Het ontwerpen en realiseren van bluswater- en bereikbaarheidsvoorzieningen voor drie unieke deelprojecten. In de eerste fase zijn op basis van UAV-GC 2005 Kleine Werken drie aanbestedingsdossiers opgesteld. Tijdens de realisatie voert InVra Plus directie en toezicht.
Locatie: Emplacement Amsterdam Westhaven
Emplacement Axel
Emplacement Terneuzen
Specifieke kenmerken:

Het ontwerp van 2 bluswaterbronnen (diepte ca. 50 m-mv) en een droge blusleiding (Amsterdam Westhaven)
Het ontwerp van een natte blusleiding (lengte ca. 1,2km) in een industriële omgeving (Axel)
Het ontwerp van waterwinplaatsen (Terneuzen)

Uitdagingen: Condities grondwater
Omgevingsmanagement
Vergunningen.
Praktische oplossing: De inzet van een multidisciplinair team
Werkzaamheden:

Opstellen vraagspecificaties proces en eisen
Opstellen gedetailleerde werkomschrijvingen
Het ontwerp van bluswatervoorzieningen, elektrotechnische voorzieningen en bereikbaarheidsvoorzieningen in de vorm van opstelplaatsen met toegangspoorten
Inventarisatie vergunningen

Inventarisatie kabels en leidingen
Directiebegrotingen
Veiligheids- en Gezondheidsplannen
Plan Veilige Berijdbaarheid

Risicomanagement

Ondersteuning bij aanbesteding

Directie en Toezicht

Project periode: 2015 - heden
Betrokken partijen: ProRail

Terug naar het overzicht

Hoofdmenu