Civieltechnisch Advies & Management

 

Campus Windesheim Zwolle

In de categorie Algemeen .
Opdrachtgever: Christelijke Hogeschool Windesheim Zwolle
Opdracht: De Chr. Hogeschool Windesheim wil in 2030 een nieuw campusterrein hebben. Hiervoor moet ca. 80.000m2 bestaande bebouwing gesloopt worden en ca. 100.000m2 nieuw gebouwd worden. Ten tijde van deze uitvoering moet de Hogeschool wel operationeel blijven. Een van de eerste grote bouwprojecten is de bouw van gebouw X (Spoorzijde). Ditgebouw wordt ook aangesloten op de ondergrondse infrastructuur. In het plan 2030 is rekening gehouden met een ring van ondergrondse infra om het terrein heen. Voor de aanleg van gebouw X moet een eerste deel hiervan al aangelegd worden maar daarnaast moet ook rekening gehouden worden met bestaande infra van andere gebouwen. InVra plus heeft samen met buro Halmos (E&W) het masterplan uitgewerkt tot SO, VO, DO en bestek en tekeningen. InVra plus heeft ook de aanbesteding begeleid. Het werk is opgesplitst in twee percelen. Het RAW bestek voor de civiele werkzaamheden die gemaakt is door InVra plus en het STABU bestek voor alle installatiewerkzaamheden. InVra plus is ook directievoerder en toezichthouder geweest bij de uitvoering.
Locatie: Zwolle
Specifieke kenmerken: Kenmerken hier
Uitdagingen:

Gebrekkige revisiegegevens;

Rekening houden met bestaande ondergrondse infrastructuur;
Rekening houden met in bedrijf blijven hogeschool incl. examen en tentamenperioden;
Raakvlakmanagement.

Praktische oplossing: Oplossingen hier
Werkzaamheden: Calculatie
Werkvoorbereiding
Optimalisatie
Planning
Ontwerpen en visualiseren
Bestek
Begeleiding aanbesteding
Toezichthouden
Directievoering
Project periode: Medio 2008 tot medio 2009
Bijzonderheden: Zeer veel omgevingsfactoren die van invloed zijn op het project.

 


Terug naar het overzicht

Hoofdmenu