Civieltechnisch Advies & Management

 

Grondexploitatie Maatschappij Meerstad (GEMM)

In de categorie Projectmanagement Civiel .

Opdrachtgever: Grondexploitatie Maatschappij Meerstad (GEMM)
Opdracht: Ontwikkeling van een van een voormalig agrarisch gebied naar een nieuw woningbouwproject, ten oosten van de stad Groningen.
Locatie: Ten oosten van de stad Groningen
Specifieke kenmerken: Meer van ongeveer 350ha
Ca. 6000 woningen
Ca. 800 hectare groen
Ca.17.500.000m3 grondverzet
Verbinding met open water middels sluis
Bouw- en woonrijp maken
Voorzieningen
Gebiedsontsluitingen
Uitdagingen:

Het voorbereiden en coördineren van civieltechnische werken in een groot ontwikkelingsplan met meerdere partijen, waarbij verschillende uitgangspunten en oplossingen de uitdaging vormen.

Waterkwaliteit is van groot belang
Werkzaamheden: Ondersteuning planologische procedures
Waterbeheer, -kwaliteit en -kwantiteit, coördinator waterkwaliteit specialisten.
Grootschalig grondverzet, voorbereiding en directie
Bodemkwaliteitskaarten
Ontgrondingenvergunning
Coördinator civiel MER-procedure
Coördinatie NUTS-bedrijven
Vertegenwoordigt GEM bij gebiedscommissies?
Coördineren van schetsontwerp tot definitief ontwerp bouw- en woonrijp
Begeleiden bestekvoorbereidingen door ingenieursbureaus
Directievoering bouw- en woonrijp maken
Planontwikkeling en voorbereidende werkzaamheden
Coördineren archeologie
Vergunningenbeheer
Fasering en planning
Begrotingen en budgetbeheersing
Landmeetkundige werkzaamheden
Civieltechnische ondersteuning stedenbouwkundige / landschapsarchitect.
Project periode:

Vanaf 2003 - Initiatieffase
Vanaf 2005 - Planontwikkeling/planologie
Vanaf 2009 - Start grondwerkzaamheden

 


Terug naar het overzicht

Hoofdmenu