Civieltechnisch Advies & Management

 

Mercurius Business Park – Gemeente Stadskanaal

In de categorie Haalbaarheidsonderzoeken .

Opdrachtgever: Gemeente Stadskanaal
Opdracht: Onderzoeksrapport: Quick-scan economisch perspectief van het Mercurius Business Park (MBP) in Stadskanaal
De gemeente Stadskanaal wil het MBP nieuw leven in blazen, maar zit met een enorme saneringsopgave. Om te bepalen of het zinvol is om enkele miljoenen euro’s te investeren in de sanering van het voormalige Philipsterrein willen de beide partijen weten of sprake is van voldoende economisch perspectief.
In de context van een economisch zwakke regio (krimp, opleidingsniveau beroepsbevolking, vergrijzing) is ons gevraagd of, en zo ja, in welke richting er mogelijkheden zijn om dit terrein een nieuw perspectief te geven.
Locatie: Mercurius Business Park in Stadskanaal
Specifieke kenmerken: Het gaat over het voormalig Philipsterrein in Stadskanaal, een plaats die bepalend is geweest voor de ontwikkeling van Stadskanaal. Bijna iedereen in Stadskanaal heeft er gewerkt of kent iemand die er heeft gewerkt, dit maakt het dat ontwikkelingen op het bedrijventerrein altijd onder een vergrootglas liggen.
De oude fabriek op het MBP heeft een tijd leeg gestaan, er heeft in die tijd veel vandalisme plaats gevonden. Het terrein verkeert om die reden in een slechte staat, niet alleen de gebouwen maar ook de grond. De bodem is op meerdere locaties ernstig vervuild met alle risico’s van dien voor de volksgezondheid.
Met de ingebruikname van treinstation Stadskanaal wordt het MBP een OV knooppunt voor Stadskanaal en omgeving. Deze ontwikkeling is meegenomen in de totstandkoming van het rapport. 
Praktische oplossing: Invra Plus heeft de laatste vijf jaar veel ervaring opgedaan met revitalisatieprojecten van bedrijventerreinen in Oost-Groningen. Zo hebben we revitalisatieplannen gemaakt voor de Industrieweg in Veendam, de Meihuizenweg in Wildervank, de AA Stroom in Oude Pekela en de Industrieweg in Zuidbroek. Bovendien hebben we, in samenwerking met de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen, onderzoeken uitgevoerd naar revitalisatie van bedrijventerreinen in Oost-Groningen. Met deze kennis zijn we in staat de problematiek snel in de juiste context te plaatsen en perspectieven te bieden die kansrijk zijn voor de regio. Daarbij hebben we ingezet op duurzame energie en leerwerktrajecten voor het onderhoud van technische installaties omtrent duurzame mobiliteit.
Werkzaamheden: Het uitvoeren van een literatuurstudie aangaande de regionale context waarbinnen de revitalisatie plaats vindt. Belangrijke thema’s: provinciale herindeling, ontwikkeling openbaar vervoer, afstemming met andere bedrijventerreinen (diversificatie), onderwijs en werkgelegenheid.
Het opstellen van een rapport met een waardering van het economisch perspectief voor het MBP. Het perspectief is inzichtelijk gemaakt aan de hand van een ontwikkelingsperspectief die het meest kansrijk is. Hoe kansrijk het perspectief is wordt bepaald door de potentieel realiseerbare Fte’s en de waarschijnlijkheid dat (lokale) ondernemers willen investeren in de uitvoering van de omschreven ontwikkelingen.
Project periode: November 2014 - december 2014
Betrokken partijen: Gemeente Stadskanaal
Provincie Groningen
Uitkomsten

De gemeente Stadskanaal en de provincie Groningen hebben beide het economisch perspectief beoordeeld en gekozen om te investeren op basis van het opgestelde ontwikkelingsperspectief voor het MBP. Hiermee is alleen al voor de sanering van het bedrijventerrein een investering van 6 miljoen euro gemoeid.

Duurzame energie is de rode draad in het ontwikkelingsperspectief. 

 


Terug naar het overzicht

Hoofdmenu