Civieltechnisch Advies & Management

 

N360

In de categorie Algemeen .

Opdrachtgever: Provincie Groningen
Opdracht: Definitief ontwerp en Bestek
Reconstructie N360 1e fase
Locatie: Wegvak Leeuwenburgstraat - Ruischerbrug
Specifieke kenmerken: Korte uitvoeringsperiode
Deklaagreconstructie
Buslus
Damwanden
Aanpassen bruggen (rechtsafstroken)
Uitdagingen: Faseringsplan
Tijdens opdracht tevens bestek betondeel maken
Praktische oplossing: Het project zodanig in vakken opgesplitst dat verkeer zo kort mogelijk gehinderd is. Uitvoering grotendeels in de zomervakantie zodat overlast geminimaliseerd is.
Werkzaamheden: Ontwerp verharding constructie, damwand constructie, inventarisatie bestaande situatie, concept uitvoeringsplan ten behoeve van de beoogde fasering.
Bijzonderheden: • Omvang van het project is na opdracht gewijzigd vanwege niet beschikbare gronden.
• Het betonbestek is in een later fase toegevoegd.
Project periode: Nov 2014 - 2015
Betrokken partijen: Provincie Groningen

 


Terug naar het overzicht

Hoofdmenu