Civieltechnisch Advies & Management

 

Noordelijke Vaarverbinding

In de categorie Algemeen .

Opdrachtgever: Provincie Groningen
Opdracht: Het Oldambt meer is op dit moment alleen vanaf de zuidkant bereikbaar voor recreatieboten. InVra plus heeft sinds 2003 verschillende onderzoeken uitgevoerd hoe het Oldambtmeer aan de noordkant aangesloten kan worden op het Termunterzijldiep. Ook is gekeken hoe de robuuste verbindingszone langs het kanaal gelegd kan worden zodat het Hondshalstermeer (ecologisch) aangesloten wordt op het Oldambtmeer. Daarnaast is gekeken om de Hoofdweg in Midwolda te ontlasten door langs het nieuw aan te leggen kanaal een “rondweg” aan te leggen die aansluit op de Gereweg N362. In verband met de aanwezige agrarische bedrijven die langs het tracé zitten is met alle betrokken agrariërs gesproken.
Locatie: Nieuwolda-Midwolda
Specifieke kenmerken:

ca 9 km kanaal;
1 sluis;
6 bruggen.

Budget 20 miljoen

Uitdagingen: Een duidelijk vergelijk maken op basis waarvan een goede keuze gemaakt kon worden.
Praktische oplossing: Werk met werk maken om het project economisch haalbaar te krijgen.
Werkzaamheden: SO maken met de bijbehorende kostenraming;
Haalbaarheidsonderzoek;
Besprekingen met agrariërs;
Presenteren aan gemeenten, provincie en andere partijen.
Project periode: 2003 tot en met 2010

 


Terug naar het overzicht

Hoofdmenu