Civieltechnisch Advies & Management

 

Ontwikkelmaatschappij Delfzijl

In de categorie Projectmanagement Civiel .
Opdrachtgever: OntwikkelMaatschappij Delfzijl (OMD), semi-overheid
Opdracht: Het project bestaat uit 3 onderdelen:
Delfzijl Noord heeft geen goed ontsluiting op de toegangsweg van Delfzijl, de N360. In eerste instantie is gekozen voor een enkele verdiepte rotonde in de Hogelandsterweg. Deze bleek uiteindelijk te duur. Op advies van InVra plus zijn er uiteindelijke twee kleinere rotondes aangelegd;
Delfzijl Noord wordt van West gescheiden door de N360 en het spoor Delfzijl-Groningen. De verbinding voor fietsers en voetgangers bestaat uit een sociaal onvriendelijke tunnel met trappen die onder de N360 en het spoor door gaan. InVra plus heeft een ontwerp gemaakt om deze verbinding te verbeteren door een viaduct in de N360 te maken en er met behulp van damwanden voor te zorgen dat de verbinding ook goed toegankelijk is voor fietsers en minder validen;
De N360 wordt vanaf de nieuwe rotonde in de N360 tot aan de stationsweg een 50km/h weg. De N360 wordt op dit deel zo aangepast dat de weg ook de uitstraling krijgt van een binnen de bebouwde kom weg. Er wordt een middenberm van gebakken materiaal gemaakt.
Locatie: Delfzijl, N360-Hogelandsterweg
Specifieke kenmerken: Aanneemsom civiel €1.577.000,-
Uitdagingen: Verleggen vele kabels en leidingen, werkzaamheden bij het spoor, uitvoeren van de werkzaamheden binnen de gestelde periode.
Praktische oplossing: 2 rotondes aanleggen in plaats van 1 dure door gebruik te maken van het park. Door middel van het aanbrengen van damwanden bij de spoortunnel kan het grondwater verlaagd worden zonder dat het invloed heeft op het spoor.
Werkzaamheden: SO, VO en DO Bestek;
Directievoering van perceel 2 en 3;
SO en Directievoering van perceel 1.
Project periode: van 2006 tot heden
Betrokken partijen: Civiele aanleg MNO Vervat noord.
Kabels en leidingen A. HAK bv                       
  •  

Terug naar het overzicht

Hoofdmenu