Civieltechnisch Advies & Management

 

Orange Blue Terminals - Eemshaven

In de categorie Projectmanagement Civiel .

Opdrachtgever: Orange Blue Terminals b.v.
Opdracht: Ontwerpen, aanbesteden en begeleiden van de uitvoering van een Multi-purpose overslag terrein in Eemshaven.
Locatie: Westlob, Eemshaven
Specifieke kenmerken:

Braakliggend terrein van 110.000 m2, geschikt maken voor as-belastingen van 65 ton, met elektriciteitsaansluitingen, brandbuisleidingen, bliksembeveiliging en rangeersporen zonder verticale obstakels.

Het terrein is geschikt voor de opslag van containers, bulkgoederen en de opslag en assemblage van windmolens voor Noordzeewindparken.

De funderingsconstructie bestaat uit gestabiliseerde AEC-slak.

Geraamde projectkosten €7.000.000,-

Uitdagingen: Van start engineeringsopdracht tot oplevering terrein in 14 maanden, met een opdrachtgever die voor de lay-out van het terrein sterk afhankelijk is van de uiteenlopende wensen van zijn klanten en wel gebonden is aan een vast budget.
Praktische oplossing: Flexibiliteit inbouwen in het ontwerp proces om lastminute wensen toch te kunnen ontwerpen en uitvoeren.
Werkzaamheden: Ontwerpen en realiseren van terreinriolering, verhardingen, bluswaterleiding, bliksembeveiliging, onder- en bovengrondse elektriciteitsaansluitingen en een spooremplacement.
Project periode: oktober 2011 tot en met december 2012
Betrokken partijen: Orange Blue Terminals b.v.
POUW secundaire bouwstoffen b.v.
Rock-Solid b.v., Harwig Installatietechniek

Terug naar het overzicht

Hoofdmenu