Civieltechnisch Advies & Management

 

Regiotram Groningen

In de categorie Haalbaarheidsonderzoeken .

Opdrachtgever: Regiotram Groningen
Opdracht: Het centrum van Groningen is moeilijk bereikbaar voor autoverkeer. Het Openbaar Vervoer in zijn huidige vorm kan verdere groei niet meer aan. Een alternatief wordt gezocht in de aanleg van een tram. Tramlijn 1 rijdt vanaf Groningen CS naar Zernike. Tramlijn 2 gaat vanaf CS naar Kardinge. Invraplus heeft opdracht gekregen een second opinion te geven op de kostenraming voor lijn 1, een raming te geven op de kosten voor lijn 2, inclusief een koppelingsvariant en een second opinion te geven op de uitvoeringsplanning lijn 1 en 2.
Locatie: In en rond het centrum van Groningen
Werkzaamheden:

(Second opinion alleen voor lijn 1) raming regiotram lijn 1 en 2 plan van aanpak;
Inventariseren van alle beschikbare tracé gegevens;
Tracé verkennen, waarbij het inpassen van de tram op basis van beschikbare gegevens nog eens getoetst worden en evt. additionele aandachtspunten en of knelpunten in kaart brengen;
Quickscan van raming en uitgangspunten;
Hoeveelheden opname / controle op hoofdlijnen van alle civiel technische werken;
Uitgangspunten omschrijven inclusief eventuele details schetsmatig uit werken;
Raming uitwerken en afwijkingen ten opzichte van opgestelde kostenramingen analyseren en verklaren;

Bepalen bouwtijd per uitvoeringsgebied, waarbij o.a. rekening gehouden wordt met de leefbaarheid en andere randvoorwaarden;
Overall planning.
Eind rapportage opstellen.

Project periode: December 2008, second opinion raming lijn 1
Maart 2010, raming lijn 2 inclusief koppelingsvariant
Augustus 2010, second opinion uitvoeringsplanning lijn 1 en 2

 


Terug naar het overzicht

Hoofdmenu