Civieltechnisch Advies & Management

 

Revitalisering Rensel en Hoogebrug

In de categorie Algemeen .

Opdrachtgever: Revitalisering Rensel en Hoogebrug te Winschoten en aanleg nieuw bedrijventerrein Hoogebrug III
Opdracht: De ondernemers op de bedrijventerreinen Rensel en Hoogebrug drongen er bij de gemeente Winschoten op aan om verbetering in de kwaliteit door te voeren. Er was veel leegstand, achterstallig onderhoud, de verkeersveiligheid was slecht, de kwaliteit van de wegen liet te wensen over enzovoort. Door de beide terreinen duurzaam te revitaliseren wilde men de huidige bedrijven behouden en een goed vestigingsklimaat scheppen voor nieuwe bedrijven. De gemeente Winschoten had een ontwikkelingsvisie opgesteld, waarin het uitbouwen en opwaarderen van de ruimtelijke kwaliteit een speerpunt was. De visuele aankleding van de openbare ruimte is een beeldbepalende kwaliteitsfactor voor bedrijven. InVra plus was verantwoordelijk voor het civieltechnische ontwerp en de directievoering. Daarnaast verzorgde InVra plus het technisch projectmanagement, risicomanagement en het projectsecretariaat.
Locatie: Winschoten. Bedrijventerreinen Rensel en Hoogebrug
Specifieke kenmerken: Uitgevoerd werk ca. €17 milj
Uitdagingen: De uitdagingen in dit project zaten vooral in de korte doorlooptijd waarin alles uitgevoerd moest worden en in het optimaal benutten van subsidies. Beide uitdagingen zijn prima doorstaan en de uiteindelijke revitalisering heeft geleid tot een verbetering van de riolering en de waterafvoer; de kades, wegen en bewegwijzering, de ICT infrastructuur, maar ook van trottoirs, groenvoorziening en parkeerterreinen. Het resultaat is een sterk verbeterde uitstraling van de bedrijventerreinen, gebouwen en erven. En dat alles binnen de gestelde tijd en binnen budget.
Praktische oplossing: Met een technisch kernteam doelgericht overgaan tot uitvoering van de plannen. Daarbij harde planningen opstellen en goed samenwerken met aannemers.
Werkzaamheden:
Technisch projectmanagement
Risicomanagement
Projectsecretariaat
Verantwoordelijk voor het technisch ontwerp
SO,VO, DO, Bestek en tekeningen van deelprojecten
Werkzaamheden: Werkzaamheden hier
Project periode: 2004-2008
Betrokken partijen: Betrokken partijen hier

 


Terug naar het overzicht

Hoofdmenu