Civieltechnisch Advies & Management

 

Station Zwolle - Drainage

In de categorie Algemeen .

Opdrachtgever: ProRail
Opdracht: De engineering en het opstellen van het bestek voor de afvoerleiding t.b.v. de drainage op het station van Zwolle. Door aanpassingen aan het Station van Zwolle is de werking van het drainagesysteem niet toereikend.
Het drainage water wordt op twee locaties opgevangen aan de oost- en westzijde van de reizigerstunnel. Met persleidingen wordt dit water afgevoerd naar het oppervlaktewater.
Voordat het water afgevoerd kan worden dient het water vooraf te worden gezuiverd middels een klasse 1-afscheider.
Locatie: Station Zwolle
Specifieke kenmerken: Het opbreken en aanbrengen van bestratingen, bermen en funderingen.
Het ontwerp van een systeem van een klasse 1-afscheider, pompputten, schakelkasten, persleidingen (middels kabelpersen) en uitstroomputten.
Uitdagingen:

Aanwezigheid 110 kV kabel

Omgeving

Werkzaamheden: Calculatie
Bestek
V&G Plan Ontwerp
Project periode: 2014 - 2015

 


Terug naar het overzicht

Hoofdmenu