Civieltechnisch Advies & Management

 

Tijdelijk busstation Zwolle

In de categorie Ontwerpen .
Opdrachtgever: ProRail
Opdracht: Bij het project ZwolleSpoort wordt ter plaatse van het station een nieuwe onderdoorgang gemaakt en worden nieuwe perrons gebouwd. Ten tijde van buitendienststellingen die hiervoor nodig zijn moeten de passagiers met bussen vervoerd worden. Aan de zuidzijde van het treinstation is de capaciteit voor bussen te laag en is de locatie niet optimaal i.v.m. voetgangers, fietsers, auto's en bussen. Aan de zuidoostzijde van de tijdelijke traverse wordt een braakliggend stuk grond omgevormd tot tijdelijk busstation. InVra plus heeft het ontwerp en het bestek gemaakt en heeft de aanbesteding begeleid. Ten tijde van de uitvoering heeft InVra plus toezicht gehouden en directie gevoerd.
Locatie: NS station Zwolle
Specifieke kenmerken: Kenmerken hier
Uitdagingen: De draagkracht van de ondergrond;
Kabels en leidingen (o.a. 110kV kabel);
Planning;
Afvoer van hemelwater.
Praktische oplossing: Hergebruik van materialen in de fundering
Werkzaamheden: Calculatie
Werkvoorbereiding
Optimalisatie
Planning
Ontwerpen en visualiseren
Planning
Ontwerpen en visualiseren
Bestek
Begeleiding aanbesteding
Toezichthouden
Directievoering
Project periode: Voorjaar 2011 tot mei 2012
Betrokken partijen: Dura Vermeer infra oost

 


Terug naar het overzicht

Hoofdmenu