Civieltechnisch Advies & Management

 

Wensbeeld Delfzijl

In de categorie Projectmanagement Civiel .

Opdrachtgever: Gemeente Delfzijl
Opdracht: De gemeente Delfzijl is bezig met het opstellen van een wensbeeld voor het centrum van de stad en de directe omgeving. Dit wensbeeld is een ruimtelijke visie, waarin een aantal fysieke ingrepen beschreven worden die er voor moeten zorgen dat de stad op termijn aantrekkelijker wordt om er te wonen, te werken en te recreëren.
Locatie: Delfzijl
Specifieke kenmerken:

9 deelprojecten verspreid over Delfzijl.Het wensbeeld vormt de basis van het programma "Gezicht van Delfzijl". In dit programma worden verschillende projecten opgenomen die de komende jaren tot uitvoering zullen worden gebracht. InVra plus rekent en tekent 9 deelprojecten door. In een aantal verschillende sessies wordt bepaald welke projecten "slagingskans" hebben en welke niet. In de eerste maanden van 2012 is bepaald dat 5 deelprojecten verder uitgewerkt moeten worden tot een technisch VO. InVra plus zal vanaf de tweede helft van 2012 de deelprojecten uitwerken tot een geoptimaliseerd technisch VO.

Uitdagingen: Op basis van stedenbouwkundig schetsontwerp een civieltechnische raming maken waarin duidelijk wordt wat de grootste risico's zijn.
Werkzaamheden: Haalbaarheidsonderzoek
Calculatie
Werkvoorbereiding
Optimalisatie
Ontwerpen en visualiseren
Project periode: 2011-2012
Betrokken partijen: Samenwerken in een multidisciplinair projectteam van:
Gemeente Delfzijl
Buro Weusthuis, planologisch/projectleiding
BDP. Khandekar, stedenbouw
Esteticon, planeconoom
InVra plus, civiele techniek

 


Terug naar het overzicht

Hoofdmenu