Civieltechnisch Advies & Management

 

Windesheim Zwolle

In de categorie Algemeen .

Opdrachtgever: Hogeschool Windesheim
Opdracht: InVra plus geeft sinds 2008 civieltechnisch advies en maakt ontwerpen voor Hogeschool Windesheim te Zwolle. Het campus terrein is de afgelopen jaren op verschillende locaties gewijzigd. De grootste wijzigingen waren de aanleg van gebouw X en Z (zwembad). Deze beide gebouwen zijn ontstaan vanuit de visie dat de campus tot 2030 compleet aangepast zou worden. Direct om de campus moet een ring komen voor auto’s. In dezelfde ring moeten ook alle NUTS voorzieingen aangelegd worden. Om dit te realiseren hebben InVra plus en buro Halmos een masterplan gemaakt voor de NUTS voorzieningen die gefaseerd uitgevoerd moet worden. Dit masterplan wordt per fase aangelegd. InVra plus geeft Hogeschool Windesheim advies op het gebied van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur. Buro Halmos doet dit op het gebied van installaties. De adviezen worden door InVra plus en Halmos verder uitgewerkt tot ontwerpen en bestekken. Tijdens de uitvoering voert InVra plus de directie en het toezicht op de infrastructurele werkzaamheden.
Locatie: Hogeschool Windesheim Zwolle, Campus.
Specifieke kenmerken: Oppervlakte campusterrein ca 12 ha;
Ca. 75% verhard oppervlak;
Verouderde riolering;
Verouderde revisiegegevens
Uitdagingen: - 3 rioolsystemen
• Vuilwater
• Hemelwater vuil, afkomstig van wegen
• Hemelwater schoon, afkomstig van daken (IT-riolering)

- Beperkte ruimte
- Stadse omgeving met beperkingen voor wat betreft uitvoeringstijden/perioden
- Ontbreken van een goede revisie van oude uitgevoerde werken/k&l

Praktische oplossing: In verband met de gefaseerde uitvoering van het Masterplan ligt 1 gebouw nu lager dan het openbare gebied waardoor bij extreme neerslaghoeveelheden het gebouw blank kan komen te staan. Door een subtiele verhoging in het straatwerk aan te brengen die als dijk fungeert wordt het risico op natte voeten grotendeels voorkomen zodat dure oplossingen zoals rioolaanpassingen vooralsnog overbodig zijn.
Werkzaamheden: Het uitvoeren van:
- Waterparagraaf
- Masterplan riolering en infrastructuur incl. ramingen
- Maken van rioolberekeningen
- Maken van integrale ontwerpen incl. installatieontwerp buro Halmos
- Maken van bestekken
- Voeren van toezicht
- Voeren van directie
Project periode: 2008 - heden
Betrokken partijen: Buro Halmos
DWA
Van Gelder
BAM infra

 


Terug naar het overzicht

Hoofdmenu