Civieltechnisch Advies & Management

 

Rail

Raakvlakmanagement

Grote en/of complexe projecten worden steeds vaker opgedeeld in deelprojecten. Hierdoor ontstaan raakvlakken tussen de diverse deelprojecten. Hoe wordt omgegaan met omgevingsfactoren, in bijvoorbeeld een stedelijk gebied? Als deelprojecten gelijktijdig lopen en op elkaar aansluiten zijn partijen afhankelijk van elkaar. Wie is verantwoordelijk voor tijdige aansluitingen? Dit zorgt voor raakvlakken in het ontwerp, de fasering en de planning. Een risico is dat deze raakvlakken niet voldoende zijn uitgewerkt met als gevolg dat de planning, kosten en kwaliteit van het project in het geding komt. Dit vraagt om goede samenwerking en raakvlakmanagement. InVra plus zorgt voor een integrale aanpak en coördinatie en signaleert de raakvlakken om overschrijding in tijd, geld en kwaliteit te voorkomen.

 

In projecten is sprake van interne en externe raakvlakken. Bij interne raakvlakken kan worden gedacht aan de sparingen voor kabels en leidingen in beton. Ook de ruimtereservering voor bijvoorbeeld een stootplaat of kabeltracé is een intern raakvlak. Worden kabels en leidingen in een omgeving aangelegd waarbij in de directe nabijheid verkeersstromen (auto's, fietsers, treinen) moeten doorgaan, dan gaat het om een extern raakvlak. Deze raakvlakken kunnen al voor de contractfase worden onderkend. Een raakvlakmatrix is hierbij een uitstekend middel. De eerste stap hierin is het identificeren van de raakvlakken. Vervolgens worden deze vastgelegd in een raakvlakmatrix en wordt met betrokken partijen tijdig gecommuniceerd en afspraken gemaakt. Een uitkomst kan zijn dat de fysieke grens of scope van een contract wordt aangepast. Wie verantwoordelijk is voor welk raakvlak kan in deze fase al worden vastgelegd. 

 

Vanuit deze voorbereiding kan InVra plus een inventarisatie van de risico's en uitvoeringsplanning met de risicovolle taken verzorgen. Een praktisch voorbeeld: de risico's en uitvoeringsplanning bij een (langdurige) buitendienststelling. Dat betekent veel partijen die gelijktijdig veel taken moeten uitvoeren. InVra plus heeft ervaring met raakvlakmanagement en coördinatie in de uitvoering. Dit met als doel het voorkomen van onveilige situaties, verlies van kwaliteit, extra kosten en vertraging. 

 

Meer weten over wat InVra plus voor u kan betekenen op het gebied raakvlakmanagement? Maak dan eens een afspraak met ons. 

Hoofdmenu