Civieltechnisch Advies & Management

 

BCTR 2

BCTR onderzoek: op de goede weg


Tijdens het symposium is een BCTR® onderlaag aangelegd op de Meihuizenweg. In het laboratorium is vastgesteld dat de sterkte van deze constructie gelijk is aan een traditionele asfaltonderlaag. Om inzicht te krijgen in het gedrag van de constructie blijven we de komende jaren de wegconstructie continue testen. Op deze manier breidt InVra plus kennis van schuimbitumen stabilisaties verder uit.

 

In landen als Griekenland, Zuid-Afrika en China is al veel ervaring opgedaan met schuimbitumen gebonden mengsels zoals BCTR®. Eén van de eigenschappen van schuimbitumen gebonden mengsels is dat de sterkte na de jaren toeneemt. Deze eigenschap verwachten we ook terug te zien bij het proefproject Meihuizenweg.

 

Sinds de aanleg van de Meihuizenweg zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder de plaatbelastingsproef en de valgewichtdeflectiemeting. De resultaten geven goede waarden voor de stijfheid en flexibiliteit. Dit jaar monitoren we de verdere ontwikkeling door dezelfde onderzoeken nogmaals uit te voeren. De verwachting is dat de waarden de komende jaren steeds gunstiger worden.

 

Valgewichtdeflectiemeting


Valgewichtdeflectiemetingen worden uitgevoerd om de draagkrachteigenschappen van de diverse lagen van een verhardingsconstructie te bepalen, dus ook de ondergrond. Uit de meetresultaten kan, aan de hand van gegevens over de laagopbouw en informatie over de soort materialen, een uitspraak worden gedaan over de stijfheidsopbouw en de structurele conditie van de constructie. Op basis van belasting op de constructie worden conclusies getrokken over de restlevensduur van de verharding.

 

Plaatbelastingproef


De plaatbelastingsproef is een grondmechanisch onderzoek dat uitgevoerd wordt om twee eigenschappen van de ondergrond op die locatie te verkrijgen, namelijk de elasticiteitsmodulus en de beddingsconstante. De eigenschappen hebben betrekking op de totale ondergrond onder de plaat. De waardes zijn representatief voor die locatie. De proef wordt meestal uitgevoerd door meerdere cyclussen van belasting en ontlasting van de plaat toe te passen. Hierbij wordt de belasting in vast gestelde trappen verhoogd en vervolgens voor een bepaalde tijd constant gehouden. De tijd, trappen en cyclussen zijn afhankelijk van de normering die gevolgd wordt.

 

Voordelen van BCTR®


Voor de aanleg van de Meihuizenweg hebben we met DuboCalc vastgesteld dat er een CO2 reductie van 48% is gerealiseerd ten opzichte van de aanleg van een traditionele asfaltonderlaag. De gunstige eigenschappen van een schuimbitumen gebonden mengsel worden hieronder toegelicht:

 

  • Minder aanvoer van materialen dankzij hergebruik van aanwezige materialen
  • Korte transportafstanden van het mengsel bij mobiele in-plant productie
  • Geen transportafstanden van het mengsel bij in-situ productie
  • Hergebruik van aanwezige materialen uit de verhardingsconstructie
  • BCTR® kan volledig hergebruikt worden aan het eind van de levensduur
  • BCTR® wordt koud geproduceerd en verwerkt
  • Herstellend vermogen van BCTR® voorkomt tussentijds onderhoud en verlengt de levensduur
  • Relatief laag bindmiddel gebruik (bitumen en cement)

 

De kosten voor een BCTR® project zijn bij benadering gelijk ten opzichte van een traditionele constructie met gelijke sterkte. Voor elk project berekenen we een optimale mengselsamenstelling, geen asfaltweg is immers hetzelfde. Ons doel is om zoveel mogelijk materiaal ter plaatse te hergebruiken. Dit houdt de CO2-footprint van BCTR® zo laag mogelijk.

 

BCTR voor uw project

 

Dankzij het proefproject Meihuizenweg weten we steeds meer over de eigenschappen van onze schuimbitumen asfaltmengsels. We kunnen de eigenschappen van een BCTR® mengsel nu goed voorspellen. Dat geeft vertrouwen! Met onze kennis kunnen we uw project duurzamer maken. Met BCTR® zijn we in staat om op locatie uw asfaltwegen op te waarderen.

In de kijker

Landbouwwegen Zwolle

Landbouwwegen Zwolle

Opdrachtgever: Gemeente Zwolle
Opdracht: Onderzoek alternatieve (BCTR®) verhardingsopbouw
Locatie: Buitengebied gemeente Zwolle, landbouwwegen