Ons bedrijf is actief bezig met haar CO2-reductie. De CO2-prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie. De CO2-prestatieladder is voor ons het aangewezen instrument om onze emissie inventarisatie ofwel CO2-voetprint in kaart te brengen, reductie na te streven en dit actief met betrokkenen om ons heen te bewerkstelligen.

InVra plus Certificaat CO2 Bewust Niveau 5 InVra-plus-Certificaat-CO2-Bewust-Niveau-5-30-06-2022.pdf

A. Inzicht

Het begint allemaal met inzicht in de bestaande CO2-uitstoot. We hebben een emissie inventarisatie sheet ontwikkeld waarin onze emissie CO2-footprint wordt gemeten en waarmee we dit naar u inzichtelijk kunnen maken.

Emissie inventarisatie 1e helft 2019 Emissie-inventarisatie-1e-helft-2019-1.pdf
Emissie inventarisatie 2e helft 2019 Emissie-inventarisatie-2e-helft-2019-1.pdf
Emissie inventarisatie 1e helft 2020 Emissie-inventarisatie-1e-helft-2020-1.pdf
Emissie inventarisatie 2e helft 2020 Emissie-inventarisatie-2e-helft-2020-1.pdf
Emissie inventarisatie 1e helft 2021 Emissie-inventarisatie-1e-helft-2021-1.pdf
Emissie inventarisatie 2e helft 2021 Emissie-inventarisatie-2e-helft-2021-1.pdf
Emissieinventarisatie 1e helft 2022 Emissieinventarisatie-1e-2022.pdf
Emissieinventarisatie 2e helft 2022 Emissieinventarisatie-2e-2022.pdf
Halfjaarlijks rapportage over 2019 Halfjaarlijks-rapportage-over-2019.pdf
Halfjaarlijks rapportage over 2020 Halfjaarlijks-rapportage-over-2020.pdf
Halfjaarlijks rapportage over 2021 Halfjaarlijks-rapportage-over-2021.pdf
Halfjaarlijkse rapportage over 2022 Halfjaarlijkse-rapportage-over-2022.pdf
Ketenanalyse hergebruik materialen R2 Ketenanalyse-hergebruik-materialen-R2.pdf

B. Reductie

Vanuit de A.inzichten, de emissie-inventarisaties hebben wij als bedrijf een aantal doelstellingen geformuleerd. Hiermee willen we actief aan de slag onze footprint te reduceren.

Energiemanagement actieplan 2019 R1 Energiemanagement-actieplan-2019-R1.pdf
D04 Energie management actieplan 2020 D04-Energie-management-actieplan-2020.pdf
D04 Energie management actieplan 2021 D04-energie-management-actieplan-2021.pdf
D04 Energie management actieplan 2022 D04-Energie-management-actieplan-2022.pdf
D04 Energie management actieplan 2023 D04-Energie-management-actieplan-2023-R1.pdf

C. Communicatie

Via onze website willen wij u periodiek op de hoogte brengen van ons CO2-presteren. Hiernaast hebben wij intern een communicatiestructuur opgezet waarin we onze interne en externe communicatie hebben omschreven. Indien u vragen, opmerkingen of ideeën heeft over onze CO2 prestaties dan kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

De verder door de stichting SKAO vereiste informatie omtrent de CO2 reductie van InVra plus vindt u op www.co2-prestatieladder.nl/nl/deelnemers.

D. Participatie

Binnen onze bedrijfsvoering en binnen onze projecten zijn wij bezig met duurzame initiatieven of participaties. Hieronder een toelichting op een selectie van deze initiatieven/ participaties. Daarnaast is InVra plus lid van Nederland CO2 Neutraal.

Deelname Nederland CO2 neutraal deelname-nederland-CO2-neutraal.pdf

Toelichting initiatieven en participaties

Beschoeiing

Naar aanleiding van een second opinion van een beschoeiing heeft InVra plus geconstateerd dat niet de hele walbeschoeiing vervangen hoeft te worden omdat het deel onderwater nog van goede kwaliteit is. In bouwteamverband samen met de opdrachtgever is toen bedacht om een klampschotconstructie toe te passen voor de bestaande walbeschoeiing. Het onderwaterdeel van de bestaande walbeschoeiing keert het onderste deel van de grond en de aan te brengen klampschotconstructie keert het bovenste deel van de grond.

Damwand

Naar aanleiding van een second opinion van een damwand heeft InVra plus geconstateerd dat niet de hele damwand vervangen hoeft te worden omdat het deel onderwater nog van goede kwaliteit is. De damwand blijft gehandhaafd maar voor de damwand langs worden palen om de meter aangebracht en er wordt een nieuwe gording geplaatst. Deze oplossing is in bouwteamverband samen met de opdrachtgever bedacht.

Kansenkaart voor duurzame ontwerpen

InVra plus ziet dat er in de markt heel veel duurzame ideeën zijn. Deze duurzame ideeën willen wij graag toepassen in onze ontwerpen. Echter zijn wij altijd afhankelijk van de opdrachtgever. Daarom hebben wij de kansenkaart bedacht. In de kansenkaart worden kansen op het gebied van duurzaamheid ingevuld. Deze kaart wordt ingevuld door InVra plus en daarna besproken met de opdrachtgever. Wij hopen dat doordat wij hier al over hebben nagedacht en dit op papier hebben gezet de opdrachtgever hierin mee gaat. Indien de opdrachtgever hierin mee gaat dan kan dit verwerkt worden in het ontwerp.

BCTR ®

BCTR ® staat voor Bitumen Cement Treated Renewables en wordt gebruikt als onderlaag in wegconstructies. Bitumen, cementmengsels, slakken (of een andere “renewable”/ secundaire bouwstof), zand en eventueel vulstof worden gemengd waardoor er een hoogwaardige bouwstof ontstaat die enigszins elastisch en kneedbaar is, een niet continue gebonden product.  Het duurzame voordeel van BCTR ® is dat er gebruik gemaakt wordt van secundaire bouwstoffen en of afvalstoffen zodat er bespaard wordt op de primaire bouwstoffen. BCTR ® wordt geproduceerd met schuimbitumen en wordt bij lage temperaturen gemengd . De voordelen van BCTR ® zijn:

  • Reduceren van gebruik primaire grondstoffen
  • Optimaal hergebruik van secundaire bouwstoffen
  • Mengen bij lage temperaturen 
  • Kleine mobiele installatie met hoge capaciteit
  • Product is herbruikbaar
  • Beperken vervoersstromen
  • Lage CO2 footprint

InVra plus is de initiatiefnemer voor de ontwikkeling van dit product.


Neem contact met ons op

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons Cookiebeleid.