Een van de Marconi-projecten in Delfzijl betreft de aanleg van kwelders. Maar hoe zien deze er nu uit en hoe zijn ze tot stand gekomen?

Om de gevolgen van zeespiegelstijging, bodemdaling en de slechte ecologische staat van de Dollard het hoofd te bieden is het programma Marconi in 2009 van start gegaan. Er zijn deelprojecten ontwikkeld die ervoor moeten zorgen dat de kustzone meer (be)leefbaar en aantrekkelijk wordt en de ecologie in de Dollard verbetert. Economie en Ecologie in balans. Door middel van Building with Nature wordt een bijdrage geleverd aan duurzame kustverdediging. De gemeente Eemsdelta, provincie Groningen, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, Groningen Seaports, Rijkswaterstaat, Het Groninger Landschap en later ook de gemeente Eemsmond hebben de handen ineengeslagen om de Marconi-deelprojecten te realiseren. InVra plus heeft de leidende rol in contractmanagement, technisch management en het ontwerpen van de deelprojecten voor de gemeente Eemsdelta.

Zo is ook de aanleg van de kwelders tot stand gekomen. De gemeente Delfzijl heeft een samenwerking gevonden met Rijkswaterstaat die de vaarwegverruiming van de Eemshaven naar de Noordzee zou gaan realiseren. Het zand dat hierbij vrij is gekomen is gebruikt voor de aanleg van de kwelders. Hierdoor zijn de kwelders zeer efficiënt en duurzaam aangelegd. De twee kwelders en het vogelbroedeiland liggen langs de Handelskade in Delfzijl. De stadskwelder wordt deels toegankelijk voor publiek en krijgt een uitzichtpunt om het broedvogeleiland goed te zien. De stadskwelder is ongeveer 13 ha groot en het broedvogeleiland is ca. 2,5 ha groot.

De Pionierskwelder is ca.15 ha groot. Het is aangelegd als proeftuin om kennis over succesvolle natuurlijke kwelderontwikkeling te vergroten. Er zijn verschillende vakken aangelegd die met 5%, 20% en 50% slib zijn gemengd. De kwelders vangen slib in waardoor de waterkwaliteit zal verbeteren en tegelijk ontstaat een natuurgebied dat bijdraagt aan de ecologie, kustveiligheid en aantrekkelijkheid van de kust. De proef levert kennis op over de manier waarop kwelders vanuit lastige omstandigheden kunnen worden aangelegd, ontwikkeld of hersteld.

Op basis van de ideeën van EcoShape heeft InVra plus een ontwerp gemaakt en de uitvoering van de aanleg begeleid waarna Ecoshape is gestart met monitoring van de kwelders. De werkzaamheden hebben wij in opdracht van de gemeente Eemsdelta uitgevoerd.


Neem contact met ons op

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons Cookiebeleid.