Twee flinke facelifts geven Delfzijl weer een aantrekkelijke smoel. Met de nieuwe inrichting van zowel het stationsgebied als het Vennenplein is de entree van Delfzijl en de entree naar het Wad een lust voor het oog. 

De projecten “Reconstructie Stationsweg en Stationsplein” en “herontwikkeling De Vennen” vallen onder het “Actieplan centrum Delfzijl” en staan in nauwe verbinding met “Marconi Buitendijks”. Allemaal hebben ze tot doel om de gemeente Eemsdelta gezonder, mooier en bruisender te maken.

Stationsomgeving

InVra plus heeft het stedenbouwkundig ontwerp uitgewerkt tot een civieltechnisch DO. Een van de te behalen doelen was dat de omgeving zo min mogelijk hinder zou ervaren van de werkzaamheden. Om dit te waarborgen hebben we bijvoorbeeld in het voortraject al voldoende ruimte opgenomen voor tijdelijke omleidingsroutes. Ook hebben we realistische faseringen in het werk ingebouwd. Zo was er voor de aannemer voldoende gelegenheid om de door hem gekozen uitvoeringswijze ook te kunnen toepassen. Tijdens de uitvoering hebben we de directie gevoerd over de werkzaamheden. 

Samen met ondernemers en bewoners rondom het station is nagedacht over verbeteringen voor het stationsgebied. De insteek werd dat het een aangename plek om te verblijven of door te reizen moest worden. Om dat te realiseren is er veel aandacht besteed aan historie, groen, verlichting en voorzieningen voor blinden en slechtzienden. Dit komt tot uiting in de keuze van kunstwerken, bestratingspatronen, geleidelijnen, groenvakken en speciale verlichtingsarmaturen die in DC (gelijkspanning) zijn uitgevoerd. Gelijkspanning is minder storingsgevoelig en heeft lagere aanleg- en beheerkosten. Ook is er een watertappunt. Door al deze extra voorzieningen is het gehele stationsgebied nu een officiële HUB.

Door het busstation te verplaatsen naar de oostkant, werd ruimte gecreëerd voor een meer groen in een parkachtige setting. De nieuwe plek voor de bussen verhoogt ook de verkeersveiligheid doordat de bussen nu minder in contact komen met andere verkeersdeelnemers. De scheiding van verkeersstromen is verder doorgevoerd met de nieuwe rotonde op de kruising Stationsweg en de Damsterlaan. Voetgangers, fietsers en automobilisten worden daardoor meer van elkaar gescheiden. 

De Vennen

Ook hier hebben we weer een stukje geholpen bij het verbinden van de stad met Wad. Het heringerichte plein De Vennen betrekt de stad weer bij de haven en vormt de entree naar de nieuwe brug en het strand.

Met de sloop van de Vennenflat zijn de havenkranen weer zichtbaar vanaf het centrum. De komende jaren wordt rondom het plein De Vennen een woonservicezone gerealiseerd met winkels, woningen en zorgvoorzieningen. In de tussentijd is plein de Vennen omgevormd naar een geheel nieuw verblijfsgebied met parkeerplaatsen, groen en speelelementen voor kinderen. Door zorgvuldig gekozen inrichtingselementen wordt een deel van de geschiedenis van het gebied verteld. Hierdoor is het niet langer een saaie parkeerplaats, maar een speels ingericht terrein met veel groen. De vorm van het plein is aangepast door bomen en perkjes aan te brengen. Ook is al rekening gehouden met de vervolgfasen en de werkzaamheden die er nog gaan plaatsvinden. Het sluitstuk van deze fase wordt een speelschip die binnenkort geplaatst zal worden. 

InVra plus heeft voor “plein de Vennen” het stedenbouwkundig ontwerp vertaald naar een technisch DO. Daarbij hebben we de wensen van interne en externe betrokkenen verwerkt. Dat heeft geleid tot bijvoorbeeld speciaal voor Delfzijl ontworpen lichtarmaturen op gelijkstroom. Zo wordt het parkachtige karakter extra benadrukt. Maar ook de wens voor een nieuw hemelwaterriool is meegenomen. 

Bij de vertaling van het ontwerp is rekening gehouden met de bereikbaarheid voor ondernemers en omwonenden, de verschillen in bodemopbouw en milieuverontreinigingen. Maar ook is er nu al aandacht besteed aan toekomstige werkzaamheden die nog plaats gaan vinden in de omgeving. Door daar nu al rekening mee gehouden beperken we kosten in de toekomst. Doordat InVra plus ook de uitvoering van de werkzaamheden mocht begeleiden hebben we het hele traject van het bedenken van oplossingen tot de daadwerkelijke realisatie nauwgezet kunnen uitvoeren. 


Neem contact met ons op

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons Cookiebeleid.